Astronomija

Ar esame tokie tikri, kad visuotinis atšilimas yra žmonių, deginančių iškastinį kurą, rezultatas?

Ar esame tokie tikri, kad visuotinis atšilimas yra žmonių, deginančių iškastinį kurą, rezultatas?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Saulė yra ugninga susidūrusių dalelių masė. Mes vis dar labai mažai žinome, kas tai yra. Ar tai gali būti saulės spindulių svyravimai, kaip ir mūsų oras, iš vieno kraštutinumo į kitą. Nuo karštų iki šaltų ir vėl. Manau, kad visuotinis atšilimas yra didesnio saulės energijos kiekio iš Saulės rezultatas; todėl čia darosi karščiau. Manau, kad šis klausimas yra svarbus visiems Žemės planetos žmonėms, nepaprastai puikus; ar žmonija, būtent mūsų iškastinio kuro vartojimas, yra mūsų keblumų priežastis?


Mes daug žinome apie saulę. Tai nėra pagrindinė visuotinio atšilimo priežastis, nes galime tiksliai stebėti, kiek energijos ji gamina. Nors saulės spinduliai gali svyruoti, ir mes dar neturime įvertinti, kaip blogai tai veikia klimatą.

Taigi, kokia yra pagrindinė visuotinio atšilimo priežastis?

Pagrindinė visuotinio atšilimo priežastis yra CO2 (anglies dioksido) emisija į atmosferą. C02 yra bekvapis, bespalvis ir netoksiškas, tačiau tai yra pagrindinė visuotinio atšilimo priežastis. C02 yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurios mūsų atmosferoje gali išlikti apie 20 metų.

C02 sukelia tai, kas vadinama šiltnamio efektu. Šiltnamio efektas yra idėja, kad ilgų bangų energija, skirta grįžti į kosmosą, negrįžta į kosmosą, o ją užfiksuoja tokios šiltnamio efektą sukeliančios dujos kaip C02. Tai sukelia daug šilumos, kuri turėtų išeiti į kosmosą, sulaikyti žemės atmosferoje, todėl jūsų temperatūra pakyla.

Ar yra kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų?

Egzistuoja ir kitos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, anglies dioksidas yra tik pagrindinė priežastis, sukelianti visuotinį atšilimą. Kitos šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra vandens garai, metanas, azoto oksidas ir ozonas.

Ar visuotinis atšilimas vyksta tik Žemėje?

Visuotinis atšilimas vyksta visoje Saulės sistemoje. Tokių planetų, kaip ir Venera, atmosferoje taip pat yra daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tai yra tik viena, o dėl Veneros šiltnamio efektą sukeliančių dujų dėka planeta tampa karšta 465 laipsnių Celsijaus laipsniu, o tai viršija vandens virimo tašką - 100 laipsnių Celsijaus.

Ar nesutinku?

Taip, nes yra per mažai įrodymų, įrodančių, kad saulė svyruoja pakankamai energijos, kad palaipsniui dramatiškai padidintų mūsų klimatą, taip pat įrodėme šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį planetos atmosferoje.


Kasdieninis el. Laiškas su geriausiomis mūsų žurnalistikos temomis

Lapkričio 2 d. Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC), atstovaujanti pagrindinę mokslinę nuomonę, teigė, kad labai tikėtina, kad klimato kaita yra žmogaus veiklos produktas. Nepaprastai tikėtina IPCC kalba reiškia, kad tikimybė viršija 95%. Šis teiginys yra penktojo pasaulio klimato būklės vertinimo dalis. Pirmame įvertinime, 1990 m., TKKK sakė, kad "pastebėtą [oro temperatūros padidėjimą] daugiausia lėmė natūralus kintamumas." Kodėl klimato mokslininkai tapo tiek tikri, kad klimato kaita yra žmogaus sukurta, o ne natūrali?

Daugelis veiksnių daro įtaką klimatui, bet bene svarbiausias yra anglies dioksidas (CO₂). CO₂ sugeria infraraudonųjų spindulių šilumą pastoviu greičiu ir didesniu greičiu nei azotas ir deguonis - pagrindinės sudedamosios atmosferos dalys, taigi kuo daugiau CO₂ ore, tuo labiau atmosfera bus linkusi sušilti. Mokslininkai klimato pokyčius sieja su žmogaus veikla daugiausia dėl to, kad žmonės yra atsakingi už didelį CO₂ padidėjimą. Pramonės revoliucijos pradžioje, maždaug 1800 m., Atmosferoje buvo 280 milijonų dalių (ppm) CO₂. Tai buvo beveik visos žmonijos istorijos lygis. Tačiau šiais metais koncentracija viršijo 400 ppm, pirmą kartą tą lygį pasiekusi milijoną metų.

Daugiausia padidėjo žmonės, deginantys iškastinį kurą. Pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose 38% 2012 m. Pagaminto CO₂ pagaminta gaminant elektrą, o 32% - iš transporto priemonių išmetamų teršalų (likusi dalis atsirado dėl pramoninių procesų, pastatų ir kitos mažesnės CO₂ gamybos). Kirtę miškus žemės dirbimui ir ganykloms, žmonės gamina ir CO past. Tačiau greitis, kuriuo CO₂ sugeria šilumą - tiksliai nustatytas laboratorijose, nepaaiškina viso pasaulio temperatūros padidėjimo. Jei CO₂ koncentracija padvigubėtų nuo 1800 lygių, pasaulinė temperatūra pakiltų maždaug 1 ° C. Tačiau klimatą veikia daugybė kitų aspektų.

Didėjantis CO₂ lygis tiesiogiai veikia kitus reiškinius, pavyzdžiui, debesis, kurie sustiprina arba kartais sumažina temperatūros padidėjimą. Pridedant suodžių ir kitų aerozolių (smulkių dalelių, suspenduotų ore), dar padidėja arba atimamas CO₂ poveikis. Todėl praktiškai Žemės temperatūra sušildys daugiau nei 1 ° C kiekvieną kartą padvigubėjus CO₂ koncentracijai. Visi klimato mokslininkai tuo sutaria. Vis dėlto kiek dar yra mokslinių ginčų klausimas. Praktiškai taip pat pasaulinė paviršiaus oro temperatūra pakilo mažiau, nei prognozavo klimato kompiuteriniai modeliai. Tačiau nebėra rimtai ginčijama, kad žmonės yra pagrindiniai klimato kaitos veiksniai.


Ar esame tokie tikri, kad visuotinis atšilimas yra žmonių, deginančių iškastinį kurą, rezultatas? - Astronomija

Aš pateiksiu jūsų pretenzijų įvertinimą.
Pirmiausia jūs, kur nėra konkretus faktinis tinklaraštis, į kurį kreipiatės, todėl turėsiu atspėti pagal jūsų poziciją.
Dėl jūsų pirmojo reikalavimo

Tinklaraštis atrodo šis, nes kalbama apie OLS. https://climateaudit.org/2019/10/17/. ty-assessment / Straipsnių tyrėjai naudojo OLS, todėl todėl ir diskutuojama. Jis parodo tyrėjų matematikos klaidas ir prieina prie išvados, cituojamos žemiau. Beje, tą tinklaraštį parašė matematikas ir klimato mokslininkas Nicholasas Lewisas.
.
Dėl jūsų antrojo reikalavimo

Jo pozicija buvo ta, kad darbe naudojama matematika lemia rezultatus. Taigi iš esmės dokumentų išvados yra pagrįstos matematikos nesupratimu. Naudota vieta nėra svarbi, nes ta pati matematika buvo naudojama visame darbe.

Dėl to, kaip klimato auditas kuria savo sąsajas, sunku nurodyti, kurie straipsniai buvo vertinami
čia yra straipsnio, kurį kritikavau, tekstas.

Viena iš IPCC AR5 WG2 parašo išvadų buvo ta, kad klimato kaita jau turėjo neigiamos įtakos pasėlių derliui, ypač kviečių ir kukurūzų. Šios išvados pastebimos WG2 politikos formuotojų suvestinėje ir buvo paminėtos WG2 spaudoje. Pasėlių derlius yra WG2 pirmininko Christopherio Fieldo specialybė. Dažnas Fieldo bendraautorius Davidas Lobellas buvo pagrindinis maisto skyriaus (7 skyrius), kuris savo ruožtu citavo ir rėmėsi Lobell straipsnių serija, visų pirma Lobell ir kt. (Science 2011, Climate Trends), autorius. ir pasaulinė augalininkystės produkcija nuo 1980 m., pdf), kuri buvo statistinė pasėlių derlingumo analizė 1980–2008 m. (arba kai kuriose analizėse iki 2002 m.) keturių pagrindinių pasėlių (kviečių, kukurūzų, ryžių, sojos) 185 šalyse.

1980–2008 m. Laikotarpiu pasėlių derlius ir temperatūra turi teigiamų tendencijų (nepaisant XXI a. Pauzės / pertraukos). Kadangi abi serijos turi teigiamų tendencijų, teigiama koreliacija tarp pasėlių derlingumo ir temperatūros yra daugumoje pasėlių ir šalių derinių.

Atsižvelgiant į tai, kad abi serijos eina į viršų, yra visiškai pagrįstas klausimas, kodėl Lobellas ir bendraautoriai pasiekė savo neigiamą poveikį tik taikydami elementarius statistinius metodus metiniams derlingumo, temperatūros ir kritulių duomenims. Aš pažvelgsiu į šį klausimą šiandienos įraše.

2011 m. Aš gavau „Lobell et al 2011“ duomenis iš pagrindinio autoriaus Lobello (kuris tuo metu įsipareigojo tiek duomenis, tiek kodus patalpinti internete, atrodo, kad nė vienas iš jų nėra atliktas.) Aš paprašiau „Lobell“ archyvuoti kodą, nes jis nebuvo Visiškai neaišku, ką jis padarė. Lobellas palygino temperatūros ir kritulių duomenis iš UDel ir CRU. (Pastarajam Lobell naudojo CRU TS duomenis, kuriuos išgarsino Harry Readme'as.) Žemiau esančiame paveikslėlyje aš nubraižiau Lobell Kinijos ir kviečių derinio derlingumo ir temperatūros duomenis (abu standartizuoti pagal SD vienetus), kaip abiejų serijų pakilimo pavyzdys.

Lobellas regresavo derlių (iš tikrųjų log derlių), palyginti su laiko, temperatūros ir kritulių kintamaisiais, aprašydamas procedūrą taip:

Norint paversti šias klimato tendencijas potencialiu derlingumo poveikiu, reikėjo reagavimo į derlių modelių. Mes naudojome istorinių duomenų regresinę analizę, kad susietume ankstesnio derlingumo rezultatus su orų suvokimu. Į visus gautus modelius įeina T ir P, jų kvadratai, kiekvienai šaliai pritaikyti perėmimai, siekiant atsižvelgti į pasėlių valdymo ir dirvožemio kokybės erdvinius skirtumus, ir kiekvienai šaliai būdingos laiko tendencijos, siekiant atsižvelgti į derliaus augimą dėl technologijos laimėjimo (6).

Kritulių ir kvadratiniai terminai, regis, neturi didelės įtakos regresijai, t. Y. Pagrindinius efektus teikia modelis, kurio derlius regresuojamas pagal laiką ir temperatūrą taip:

Naudojant įprastą regresijos nomenklatūrą, regresijos koeficientas b yra pateiktas pagal formulę

kur nepriklausomų kintamųjų X matrica, jei ir y yra derliaus vektorius.

Patogumui (ir todėl nesvarbus tam tikslui, kurio link dirbu) normalizuokite duomenis.

X ^ T y yra tiesiog derliaus su laiku (normalizuota tendencija) ir temperatūros koreliacijų vektorius.

(X ^ T * X) yra ne kas kita, kaip koreliacijos matrica tarp metų ir temperatūros, t. Y. Įstrižasis elementas r yra tokia temperatūros tendencija (normalizuoti vienetai):

Apskaičiuojant OLS regresijos koeficientus naudojama šios matricos atvirkštinė vertė,

Neigiamas įstrižainės terminas reiškia, kad OLS koeficientas derlingumo regresijai į laiką ir temperatūrą apskaičiuojamas kaip koreliacijos tarp derlingumo ir temperatūros, derlingumo tendencijos, temperatūros tendencijos funkcija:

b_temperatūra = 1 / (1-r ^ 2) (-r * tendencijos_augumas + kor_saugos_tempimas)

Kitaip tariant, jei koreliacija tarp derlingumo ir temperatūros yra mažesnė už derlingumo ir temperatūros tendencijų sandaugą (abi normalizuotos), tai regresijos koeficientas yra neigiamas. Tai neturi nieko bendra su išeiga ar temperatūra, bet yra nereikšminga matricos algebros savybė.

Atsiprašau dėl neaiškumo. Dėkoju už jūsų pastangas bandant surasti straipsnį ir pradėti pilietinę bei metodais pagrįstą diskusiją. Peržiūrėsiu jūsų rastą straipsnį ir pateiksiu atsakymą, kai perskaitysiu hitą.

Regresijos metodo pasirinkimas klimato srityje yra sunkus, o teisingo pasirinkimo, naudojant autokoreliuotas metines laiko eilutes, subtilybės yra gana teisingos diskusijoms. Aš palaikau savo atsakymą į aukščiau pateiktą straipsnį. Aš pasirinkau jį google, & quot; Steve Mainctyre blog & quot, norėdamas gauti atsitiktinį puslapį, tada pasirinkau pirmąjį straipsnį, kuriame buvo nagrinėjama tariama statistinės analizės problema.

Taip pat pažymėjau, kad Mcintyre padarė išvadą, kad teisinga apibendrinti atlikus tyrimą apie Kiniją, kad būtų galima teigti, jog globalinio atšilimo poveikis yra pasaulinis. Tai yra esminė klaida.

kaip jau sakiau anksčiau, yra gera matyti, kaip kažkas šioje temoje bando susitvarkyti su medžiaga.

savo žinutėse. Tiesą sakant, turinio nėra daug.

Ar jūs neturite ką nors konstruktyvaus pasakyti apie OLS regresijos naudojimo metinių laiko eilučių duomenims problemas, kai bent vienas iš terminų yra paverstas natūraliu žurnalu, palyginti su logistinės regresijos naudojimu ir detalumu su auto problemomis koreliacija.


Ar sutinkate, ar negalima sutikti, kad vienos šalies Kinijos duomenys gali būti manomi gerneralizuoti be papildomų įrodymų, kurie padėtų suprasti globalinio atšilimo poveikį derliui?

Aš peržiūrėjau Nicko Lewiso straipsnį McIntyre klimato audito tinklaraštyje. Jis yra daug kokybiškesnis, nei iš tikrųjų parašė Mcintyre. Lewisas rodo, kad įprasta kvadrato regresija tam tikromis aplinkybėmis negali įvertinti „a“ termino. Tai naudingas priminimas, kad statistiniai metodai gali nustatyti netikėtas matavimo klaidas naudojant tam tikros rūšies duomenis.

Lewisas yra teisus, teigdamas, kad klimato kaitos srityje statistikos teorija ir žinios naudojamos menkai. Tačiau jo paties žinojimas apie statistinius metodus, parodytas straipsnyje, yra ribotas.

Kalbant apie klimatą, mes susiduriame su labai sudėtinga informacijos laiko eile, kai duomenų laiko eilutės nėra vien tik standartizuoto ir gerai kontroliuojamo rinkimo duomenys. Laikui bėgant duomenys buvo vertinami remiantis turimais duomenimis, sistemingomis klaidomis dėl prastų matavimo vietų, įvedant parašų klaidų ir taisymo modelius. Be to, pasaulinį klimatą paveikė labai sudėtinga veiksnių sistema, kai kurie iš jų keitėsi per visą laiko eilutę (saulės orbita), o kiti - praeinantys, bet labai reaktyvūs (atmosferos prisotinimas deguonimi ir su tuo susijęs pokyčiai). augmenija ir rūšys)
Mes vis dar esame mokslinių ir matematinių metodų kūrimo ir patvirtinimo laikotarpyje, kad susistemintume savo žinias ir padarytume išvadas. Visai sistemai mokslas tikrai nėra išspręstas, tačiau AGW teorija buvo nustatyta kaip tikėtina grėsmė pasaulio klimato sveikatai ir čia, nes poveikio laikotarpis yra ribotas, o duomenų rinkinių skaičius padidėja, o patikimumas yra geresnis. nustatytas industrializacijos laikotarpis yra rimtas atvejis dėl pašalinamų priežasčių.

Nuolat besivystančių skaičiavimo ir statistikos metodų taikymas yra iššūkis.
Fizikos mokslininkai, įpratę naudoti eksperimentus ir valdomą aplinką, kovoja su nekontroliuojamos natūralios aplinkos statistika, kur kintamųjų valdyti neįmanoma. Kai kurie nusprendžia sakyti, kad tai nėra mokslas, tačiau tai nepalieka galimybės spręsti svarbias žinių sritis.

Reikia peržengti tai, ką iškelia Lewisas. Autokoreliacijos ir automatinės regresijos serijų, turinčių mišrius sezoninius ir tarpinius efektus, matavimo ir tinkamos analizės klausimai buvo sukurti remiantis Boxo ir Jenkinso darbu ir Campbello bei Stanley'o identifikavus pertrauktų kartų serijas su skirtingu efekto lygiu ir analizę naudojant žaidimų teoriją. , Montecarlo analizė, norėdama įvardyti keletą, turi informuoti, kas yra aukso standarto nešališka analizė

Lewiso straipsnio „McIntyre“ tinklaraštyje vaidmuo yra pasėti abejonių dėl rezultatų, kurie neatitinka pageidaujamo politinio įsitikinimo, sėklų. Tai labiau kenkia, o ne plėtoja žinias, pavyzdžiui, tabako pramonės pastangas pakenkti rūkymo ir vėžio ryšiams. Norėčiau, kad daugiau statistikų kurtų patobulintus metodus. Lewisas turi potencialo, bet dar toli. Blaškymasis prisidedant prie McIntyre tinklaraščio rodo, kad trūksta sprendimo.


Komentarai

Komentarai nuo 101 iki 150 iš 872:

Atsakymas: Ačiū už malonius komentarus. Klimato jautrumas iš esmės yra temperatūros pokytis reaguojant į planetos energijos balanso pokyčius. Taigi, norint apskaičiuoti jautrumą klimatui, reikia išsiaiškinti, kiek pasaulio temperatūra pasikeitė praeityje ir tuo metu pasikeitė planetos energijos balansas. Taigi, jei mes galime gauti įrašus, kurie pateikia temperatūrą (pvz., Iš ledo šerdžių) ir susieti juos su įrašais, kurie keičia saulės aktyvumą, atmosferos sudėtį ir vulkaninį aktyvumą, galima empiriškai apskaičiuoti jautrumą klimatui.

Klimato jautrumas yra maždaug 3 laipsniai šilumos, padvigubinant CO2 kiekį. Techniškai teisingesnė apibrėžtis yra 3 laipsnių atšilimas, kai radiacinė jėga yra 2,7 vatai kvadratiniam metrui (tai yra radiacinė jėga, padaryta padvigubėjus CO2). Taigi, jei norite pažvelgti į planetos energijos disbalansą per pastaruosius laikotarpius, turite įtraukti kitus kintamuosius, turinčius įtakos planetos energijos balansui. Konkrečiai, mes pastebime, kad praeinant toliau, saulė yra mažiau ryški. Taigi jūs turite atsižvelgti į praeities laikotarpių saulės šviesos, turinčios didesnį CO2 kiekį, bendrą poveikį. Tai padarę, mes nustatome glaudų ryšį tarp grynojo radiacinio forsavimo ir klimato.


Ekonomika

Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ketvirtosios vertinimo ataskaitos III darbo grupė daugiausia dėmesio skyrė klimato kaitos švelninimui, o didžioji ataskaitos dalis buvo skirta ekonominiam padarinių švelninimo poveikiui. Pagrindinė šios išvados išvada.

„Ir iš apačios į viršų, ir iš viršaus į apačią tyrimai rodo, kad per ateinančius dešimtmečius yra didelis ekonominis potencialas sumažinti pasaulinį ŠESD išmetimą, kuris gali atsverti prognozuojamą pasaulinį išmetamųjų teršalų augimą arba sumažinti išmetamų teršalų kiekį žemiau dabartinio lygio (didelis sutarimas, daugybė įrodymų ). "

Ataskaitoje nustatyta, kad stabilizuojantis tarp 445 ir 535 ppm CO2ekvivalentas (350–440 ppm CO2) sulėtins vidutinį metinį pasaulinio BVP augimo tempą mažiau nei 0,12%. Be to, šis sulėtėjęs BVP augimo tempas yra lyginamas su nerealiu įprasto verslo (BAU) scenarijumi, kai klimato kaita neturi jokios įtakos ekonomikai. Iki 2030 m. TIPK nustatė, kad pasaulinis BVP sumažės iš viso ne daugiau kaip 3%, palyginti su nerealiu BAU scenarijumi, atsižvelgiant į išmetamų teršalų mažinimo mastą.

Ataskaitoje taip pat nustatyta, kad sumažinus oro taršą sveikatai dėl veiksmų, kuriais siekiama sumažinti ŠESD išmetimą, nauda sveikatai gali būti didelė ir gali kompensuoti didelę dalį sušvelninimo išlaidų. Keletas kitų pagrindinių išvadų:

„Naujų ir esamų pastatų energijos vartojimo efektyvumo galimybės galėtų žymiai sumažinti CO2 ekonominę naudą. “

"Su mišku susijusi švelninimo veikla gali žymiai sumažinti išmetamų šaltinių kiekį ir padidinti CO2 kriauklių pašalinimas už mažą kainą "

"Politika, užtikrinanti realią ar numanomą anglies kainą, galėtų paskatinti gamintojus ir vartotojus reikšmingai investuoti į mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų produktus, technologijas ir procesus. Tokia politika galėtų apimti ekonomines priemones, vyriausybės finansavimą ir reguliavimą"

Trumpai tariant, yra daugybė galimybių mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą mažomis sąnaudomis, iš kurių kai kurios duoda grynąjį ekonominį pelną. Apskritai išmetamų teršalų kiekį galima sumažinti tokiomis sąnaudomis, kurios nepakenks pasaulio ekonomikai. Be to, šis išmetamų teršalų kiekio sumažėjimas turėtų didelį teigiamą ekonominį poveikį sulėtindamas pasaulinį atšilimą.

Mes turime reikiamą technologiją. Grynosios jų įgyvendinimo išlaidos nebus kliudančios. Išlieka klausimas - ar turime valios dėti pastangų ir pradinių investicijų problemai išspręsti?

Paskutinį kartą atnaujinta 2010 m. Lapkričio 15 d., Dana1981.


Ar turėtume panaikinti iškastinį kurą, kad sustabdytume visuotinį atšilimą? „Soho“ forumo diskusijos

Siekdamos kovoti su klimato kaita, pasaulio tautoms turi būti svarbiausia visiškai pakeisti iškastinio kuro deginimą per ateinančius 20 metų.

Jei vyriausybės iki 2040 m. Visiškai nepanaikins iškastinio kuro, visuomenė yra pasmerkta, sako Jeffas Nesbitas, knygos autorius Taip baigiasi pasaulis.

Tokia apokaliptinė retorika „mums kainuoja trilijonus, skaudina vargšus ir nesugeba sutvarkyti planetos“, - sako Bjornas Lomborgas, knygos autorius. Netikras pavojus.

Ar iškastinis kuras yra tiesioginė grėsmė žmogaus gyvybei, ar bandymai juos pašalinti yra ardomesni? Tai buvo Oksfordo stiliaus internetinės „Soho Forum“ diskusijos, surengtos 2020 m. Spalio 18 d., Sekmadienį.

Už visišką iškastinio kuro pašalinimą per 20 metų pasisakė Nesbit, kuris yra „Climate Nexus“ vykdomasis direktorius. Jis kilo prieš Lomborgą, kuris yra Kopenhagos konsensuso centro prezidentas. Debatus moderavo „Soho Forum“ direktorius Gene'as Epsteinas.

Pasakoja Nickas Gillespie, redagavo Ianas Keyseris, įžanga - John Osterhoudt

Nuotraukos: Gina M Randazzo / ZUMA Press / Newscom SEBASTIAN SILVA / EFE / Newscom imageBROKER / Jim West / Newscom Stefan Boness / Ipon / SIPA / Newscom.

Redaktoriaus pastaba: Kviečiame komentarus ir prašome, kad jie būtų pilietiški ir teminiai. Mes nevaldome ir neprisiimame jokios atsakomybės už komentarus, kurie priklauso juos paskelbusiems skaitytojams. Komentarai neatspindi Reason.com ar Reason Foundation nuomonės. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ištrinti komentarus dėl bet kokių priežasčių. Pranešti apie pažeidimus.

Jei vyriausybės iki 2040 m. Visiškai nepanaikina iškastinio kuro, visuomenė yra pasmerkta, sako Jeffas Nesbitas. & # 8221

Jei jis nepalaiko branduolinės energijos, žinome, kad jis nėra rimtas.

Nebent jis parskrido iš Pekino ar Naujojo Dehli dalyvauti šioje diskusijoje, žinome, kad jis nėra rimtas.

„Teisinga ir neteisinga“ yra gana ryški, tačiau ji neužfiksuoja visos priešpriešos tarp šalies politinių genčių gelmių. Pernai Luizianos valstijos universiteto politologas Natanas Kalmoe tai pažymėjo
55 procentai respublikonų ir 44 procentai ...Skaityti daugiau

„Google“ lengvai dirba, o „Google“ man kas valandą ir kiekvieną savaitę moka tik nuo 5 iki 8 tūkst. USD už tai, kad atlieku internetinį darbą namuose. Aš esu universiteto studentė ir dirbu neakivaizdiniu būdu tik 2–3 valandas per dieną lengvai iš namų. Aop Dabar kiekvienas gali užsidirbti papildomų pinigų, naudodamasis namų internetine sistema ir gerai gyventi, tiesiog atidarydamas šią svetainę ir vykdydamas šiame puslapyje pateiktas instrukcijas ... Aplankykite čia

Taip. Dabar turime branduolinės energijos technologijas. Mes neturime laukti dešimtmečių, kol jis taps plačiai prieinamas, ypač jei atsikratysime slopinančių vyriausybės nuostatų, trigubai padidinančių atominės elektrinės statybai reikalingą laiką. Šiandieninė technologija yra kur kas geresnė nei Černobylio. Be to, & # 8220atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip saulės stiklai, atliekos bus daug didesnės nei atominių elektrinių.

Aš nustojau dirbti parduotuvių apeigose ir dabar uždirbu 65–85 USD už valandą. Kaip? Aš dirbu internete! Mano darbas nesukėlė džiaugsmo, todėl nusprendžiau pasinaudoti kažkuo nauju po 4 metų, buvo taip sunku mesti savo dienos darbą, bet dabar negalėjau būti laimingesnė, todėl bandau naudoti.

Aišku, „Nesbit“ yra sušikti idiotas.

Jei vyriausybės iki 2040 m. Visiškai nepanaikins iškastinio kuro, visuomenė yra pasmerkta, sako knygos „Taip baigiasi pasaulis“ autorius Jeffas Nesbitas.

Įdomu, kiek jo knygos egzempliorių parduota Kinijoje ir Indijoje?

Ar manote, kad jis tai žino tik nebylias žurnalinio staliuko knygas turtingiems baltiems žmonėms, ar manote, kad jis vasaras leidžia jas dalydamas Pekino ir Bangaloro gatvės kampe, kad iš tikrųjų bandytų išsakyti žodį? Įtariu pastarąjį.

* žvilgčioja į tuščią kavos puodelį *

Ar turėtume šaudyti sau į galvą, kol neišvengiamai mirsime nuo senatvės ar ligų?

Kiek toli pažengęs yra amžius ir liga?

Prognozė: dar ilgai naudosime gamtines dujas.

Mano visų laikų mėgstamiausia grupė = Rush

DAUG JUOKO. Beveik išspjaudavau mano maistą & # 8230

Ar turėtume leisti pasaulio pranašams nuspręsti, kaip mes gyvename? Nr.

Klaidingų dichotomijų problema yra ta, kad jie yra melagingi.

Kažkodėl didžiulis mano kolegų libertarų (ir bendrakapitalistų), kurie yra abejotini ar visiškai nepaisantys visų kitų progresyvių pretenzijų, viduje buvo progresyvus nesąžiningumas, kaip vieninteliai klimato kaitos sprendimai yra autoritariniai ir socialistiniai. Manau, kad todėl pagrindinė priežastis, kodėl jie reikalauja, kad nėra problemos. Nepaisant to, niekada nemačiau situacijos, kai geriausias sprendimas būtų autoritarinis ir socialistinis bei # 8211 ir globalinis atšilimas, nėra išimtis.

Muskas parduoda elektromobilius, perduodančius kumštį trokštantiems pirkėjams. Dabar jis žada per trejus metus parduoti elektromobilį, kurio kaina yra mažesnė nei 25 000 USD. Tai daugiausia apie tiekimo grandinės patobulinimus ir didėjantį jų baterijų gamybos mastą. Kas yra tas, kuris abu palaiko „Green New Deal“ ir lažintųsi prieš Musko & # 8217s projekcijas? Ar kas nors įsivaizduoja, kad „Tesla“ (ar jos konkurentai) būtų dirbusi dar geresnius darbus, jei vyriausybė per ketverius metus būtų investavusi # trilijoną dolerių? Tai nepadidins „Musk & # 8217s“ ar „Tesla & # 8217s“ konkurentų našumo realiame pasaulyje. Tai tiesiog būtų sukūręs „Solyndra“ kalną ir # 8217, kad „Tesla“ galėtų konkuruoti. Tai galėjo sukelti sėkmingų kompanijų, tokių kaip „Tesla“, žlugimą.

Gamtinės dujos yra dar vienas pavyzdys, dėl kurio šiltnamio efektą sukeliančių dujų lygis krinta. Gamtinės dujos į atmosferą išskiria apie 40% mažiau CO2, kad būtų sukurtas toks pats energijos kiekis kaip ir akmens anglių. Dėl reguliavimo gamtinės dujos nepakeitė anglies. Gamtinės dujos būtų išstojusios anglį net ir be jos. Gamtines dujas vietoje anglių visuomet skatino pagrindinės rinkos jėgos. Gamtinių dujų yra gausu. Išlipti iš žemės yra mažiau darbo jėgos, o transportavimas vamzdynais kainuoja mažiau nei anglis geležinkeliais.

Ar žmonės nesupranta, kad CO2 išmetimas Jungtinėse Valstijose sumažėjo nuo prieš 15 metų ir kad tai iš esmės galima sieti su sprogusia revoliucija ir gamtinių dujų naudojimu? Uždrausti deginti gamtines dujas yra uždrausti svarbią sprendimo & # 8211a sprendimo dalį, kuri prisideda prie žmonių gyvenimo lygio suteikdama jiems tiek pat energijos už mažiau pinigų realiomis vertėmis.

Tuo tarpu mes net nesame kreipęsi į dramblį kambaryje ir # 8211 viešosios nuomonės. Viso iškastinio kuro sunaikinimas turės tokį niokojantį poveikį ekonomikai, Amerikos žmonės, esant pirmai galimybei, tikrai balsuos už ekonominę naikinimą įgyvendinančią partiją. Tai nutiko anksčiau kitose pasaulio vietose, ypač Australijoje. Kai ministras pirmininkas įvedė anglies dioksido mokestį & # 8211 ant kitų mokesčių & # 8211, tai atrodė revoliucinė ir galbūt net populiari idėja iki pat sąskaitų pasirodymo. Australai buvo tokie pikti dėl išlaidų, kad, pasitaikę pirmosios progos, išmetė ir premjerą, ir jos partijos vyriausybę iš Australijos parlamento.

Joks sprendimas negali būti sėkmingas, jei jis nėra pagrįstas rinkos pagrindais. Panašu, kad bandoma sukurti lėktuvą neatsižvelgiant į fiziką. Nesvarbu, kaip stipriai mes norime, kad jis skristų, ar kiek mes tikime. Nesvarbu, ar myli, ar nerūpi baltieji lokiai. Faktas yra tas, kad jei iškastinio kuro naudojimo uždraudimas nėra pagrįstas rinkos pagrindais, tai nepavyks. Gera žinia ta, kad rinkoje gausu sprendimų. Ir aš manau, kad tai, kad vyriausybės prievartos galia, siekiant priversti tuos sprendimus Amerikos vartotojams (dėl jų prieštaravimų ir prieš jų valią), taip pat tikrai nebus gera žinia. Koks būtų siaubingas pasaulis, jei autoritarinė vyriausybė būtų teisėtas mūsų problemų sprendimas.


Klimato kaitos valdymas prasideda nuo mokslo

Kai pasaulis laukia išvados derybose dėl klimato Paryžiuje, žinome, kad tam tikras dalykas yra tvirtas pasaulinis susitarimas, kuris turi išlikti ištikimas mokslui, jei norime užkirsti kelią blogiausiems klimato pokyčių padariniams valdydami tuos, kurių negalime išvengti.

Suprasdamas gyvybiškai svarbaus mokslo siejimo su išsaugojimo planavimu, politika ir praktika svarbą, WWF bendradarbiauja su Kolumbijos universiteto Klimato sistemų tyrimų centru ir rsquos Žemės institutu, kad sukurtų naują požiūrį į klimato informacijos įtraukimą į gamtos išsaugojimo darbus.

ADVANCE (prisitaikymas prie vystymosi išsaugojimo) partnerystė padės geriau suprasti, kaip klimato kaitos poveikis daro įtaką tiek žmonėms, tiek gamtai, ir padės WWF plėtoti dabartines mūsų išsaugojimo strategijas ir priimti naujus sprendimus, kad ateityje būtų saugesnė ir sveikesnė planeta. kartos.

Mes džiaugiamės, kur ADVANCE mus nuveš ir kaip tai padės nukreipti mūsų kolektyvinius išsaugojimo, plėtros ir nelaimių rizikos mažinimo projektus. Mianmare darbai jau vykdomi, o partnerystė nustatė būsimus projektus Kolumbijoje, Butane ir Tanzanijoje.

WWF ir rsquosas Carteris Robertsas, kairėje, ir Žemės institutas ir rsquosas Jeffrey Sachsas Paryžiuje vykusioje COP21 konferencijoje pasirašė susitarimą sukurti abiejų organizacijų partnerystę, kad klimato tyrimai būtų įtraukti į išsaugojimo pastangas.

Nuo klimato derybų Paryžiuje, iki pasaulinių ADVANCE projekto vietų ir už jos ribų - mokslas yra svarbus valdant klimato kaitą. Norėdami pradėti bendrą darbą, mes paprašėme žinomų klimato mokslininkų iš savo partnerių Klimato sistemų tyrimų centre pasidalinti mintimis apie kai kuriuos aktualiausius ir aktualiausius mūsų klimato klausimus:

Ar biologinė įvairovė bus saugi, jei globalinį atšilimą apribosime iki 2 ° C?
Atsakymas į šį klausimą labai priklauso nuo to, kokias rūšis ar ekosistemas svarstome. Kai kurios rūšys ir ekosistemos yra jautresnės pokyčiams nei kitos. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos teigimu, padidėjimas 1–2 laipsnių laipsniu padidins pavojų unikalioms ir grėsmingoms sistemoms. Be to, mokslininkai, atlikdami modeliavimą, parodė, kad poveikis biologinei įvairovei gali išlikti dešimtmečius po klimato stabilizavimo.

Iki šiol planeta nuo ikipramonės laikų sušilo maždaug 1 ° C. Net ir esant tokiam atšilimo lygiui, mokslininkai jau užfiksavo daugybę rūšių ir ekosistemų poveikio. Šie pastebėti pokyčiai apima žydinčių augalų žydėjimo datų ir gyvūnų dauginimosi laiko, migracijos ir žiemos miego pokyčius. Šios rūšies pokyčiai taps vis labiau paplitę, nes planeta ir toliau šils.

Galiausiai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Paryžiaus derybų dėl klimato tikslas yra apriboti vidutinę metinę pasaulinės temperatūros kilimą iki 2 ° C, palyginti su ikipramonės sąlygomis. Net jei ir pasieksime šį tikslą, kai kuriose planetos vietose bus didesnis atšilimas nei kitose, ypač ašigaliuose. Tai reiškia, kad kai kurioms rūšims vidutinė metinė temperatūra pakyla kur kas daugiau nei 2 ° C, be to, keičiasi kraštutiniai orai, keičiasi metų laikai, kyla jūros lygis ir rūgštesni vandenynai. Nors kai kurioms rūšims tai gali būti naudinga, šie pokyčiai sukels daugelio rūšių diapazonus ir galbūt net išnyks. Be to, kadangi klimato pokyčiai turės įtakos maisto šaltinių prieinamumui, kai kurių rūšių skaičius sumažės, net jei jie galės atlaikyti temperatūros pokyčius ir kritulius.

Ar atsižvelgdami į niūrią klimato prognozes, ar mes jau praėjome & amp; kvotavimo tašką & rsquo?
Lūžio taškas reiškia negrįžimo tašką, kai pasaulinis klimatas ar vietinė ekosistema išstumiami už dabartinės būsenos ribų. Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad mes peržengėme pasaulio ledo dangų lūžio tašką ir kad jie ištirps tokiu greičiu, kuris sukeltų katastrofiškus jūros lygio pokyčius. Kiti mokslininkai nėra tokie tikri ir mano, kad jei pasaulio šalys gali susitarti dėl savo išmetamųjų teršalų kiekio apribojimo kuo greičiau, vis tiek galima išsaugoti pasaulinę klimato sistemą darant ribotesnį poveikį. Nepaisant to, žinia yra aiški, kad veiksmai, kuriais šiandien siekiama sumažinti mūsų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, bus naudingi ateities gyventojams, nes bus panaikinti blogiausi klimato pokyčių padariniai.

On regional scales, specific locations will face greater levels of warming, more frequent droughts, or heavier downpours that could push local ecosystems beyond their current state. Some regions with degraded habitats, sensitive ecosystems, and low carrying capacity are likely to be very close to or have already surpassed their tipping points. However, understanding how the ecological systems have changed so far and identifying regional climate changes and impacts will help guide conservationists on how to increase resilience of these systems.

Because it is not possible to know exactly where a tipping point may be, a risk averse approach argues for reducing emissions quickly to dramatically to lessen the risk of climate and ecological surprises.

If we stop burning fossil fuels altogether today how long would it take for the climate to stabilize?
Even if humans were to completely stop burning fossil fuels like oil, coal and natural gas, the Earth&rsquos atmosphere would continue to warm for at least decades and possibly centuries. This is because carbon dioxide, the major greenhouse gas, remains in the atmosphere for hundreds of years after it is released when we burn fossil fuels.

Given this time lag, we also need to remember that even after temperatures stabilize, other systems such as oceans, ice sheets and biomes will continue to change far into the future. Even under low emissions scenarios, the Intergovernmental Panel on Climate Change suggests that climate would not &lsquostabilize&rsquo until hundreds or even thousands of years from now.

A changing climate system affects biodiversity. We can and must slow the rate of global warming, but even the most aggressive efforts to limit greenhouse gas emissions will not stop change for a very long time to come, well beyond our own lifetimes.

Why are some countries more vulnerable to climate change than others and which countries will be impacted the most?
The amount of warming, rainfall patterns, sea level rise, storms and other changes in the climate vary across the earth. Local climate conditions, geography (e.g., low-lying coastal areas), exposure of people and infrastructure, sensitive ecosystems, and capacity to withstand risks and recover all vary from country to country. While all countries are vulnerable to climate change both directly (through climate changes within their borders) and indirectly (through climate changes in other countries that lead, for example, to increases in the price of food), some regions are more vulnerable than others. Small island nations and nations with large populations living in megadeltas (e.g., Bangladesh and much of Southeast Asia) are particularly vulnerable to sea level rise and coastal flooding. Those least developed countries in the subtropics and tropics that rely on highly variable precipitation for staple crops&mdashmany of which are in Africa&mdashare also highly vulnerable.

How can smallholder farmers in the developing world start to adapt to changing climate conditions without the resources that large-scale farmers have in the developed world?
In many respects, smallholder farmers are at a disadvantage in the face of climate change. They may lack access to capital markets and agrotechnology. However, these farmers are often knowledgeable about traditional varieties of crops and crop management strategies that are more suitable for the projected conditions (e.g., rice varieties that are more tolerant to droughts). Some smallholder farmers may also have strong social support networks. Making sure these farmers have access to climate risk information at seasonal and longer time scales is a step towards leveling the playing field. This type of climate information can also assist government and aid agencies as they target suitable resources and build capacity to help farmers adapt.

How is science improving climate projections? Do we know enough to act now?
Climate models are our best available tool for simulating the climate of the future. Climate models will continue to improve, but for many climate problems, we already have enough information to act. Many of the largest obstacles to mitigation and adaptation are not related to a lack of climate information but rather are related to existing systems and policies.

After decades of advances in scientific understanding and computational power, today&rsquos climate models are able to simulate many of the large-scale climate features that impact local climate, including high-pressure systems, mid-latitude storm tracks, and the jet stream. Projections of many important climate changes, such as the amount of warming and sea level rise are robust. As climate models continue to advance, they will tackle finer-resolution processes like what will happen to sea breezes and local storms. But we cannot wait for models to improve before taking action. We must make decisions today with the information we already have.

Answers provided by:
&bull Cynthia Rosenzweig, Senior Research Scientist, NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University
&bull Radley Horton, Associate Research Scientist, Center for Climate Systems Research, The Earth Institute, Columbia University,
&bull Manishka De Mel, Staff Associate, Center for Climate Systems Research, The Earth Institute, Columbia University,
&bull Danielle Peters, Staff Associate, Center for Climate Systems Research, The Earth Institute, Columbia University


Short Answers to Hard Questions About Climate Change

The issue can be overwhelming. The science is complicated. Predictions about the fate of the planet carry endless caveats and asterisks.

So we’ve put together a list of quick answers to often-asked questions about climate change. This should give you a running start on understanding the problem.

As of early 2017, the Earth had warmed by roughly 2 degrees Fahrenheit, or more than 1 degree Celsius, since 1880, when records began at a global scale. That figure includes the surface of the ocean. The warming is greater over land, and greater still in the Arctic and parts of Antarctica.

The number may sound low. We experience much larger temperature swings in our day-to-day lives from weather systems and from the changing of seasons. But when you average across the entire planet and over months or years, the temperature differences get far smaller – the variation at the surface of the Earth from one year to the next is measured in fractions of a degree. So a rise of 2 degrees Fahrenheit since the 19th century is actually high.

The substantial warming that has already occurred explains why much of the world’s land ice is starting to melt and the oceans are rising at an accelerating pace. The heat accumulating in the Earth because of human emissions is roughly equal to the heat that would be released by 400,000 Hiroshima atomic bombs exploding across the planet every day.

Scientists believe most and probably all of the warming since 1950 was caused by the human release of greenhouse gases. If emissions continue unchecked, they say the global warming could ultimately exceed 8 degrees Fahrenheit, which would transform the planet and undermine its capacity to support a large human population.

The risks are much greater over the long run than over the next few decades, but the emissions that create those risks are happening now. This means the current generation of people is dooming future generations to a more difficult future.

Over the coming 25 or 30 years, scientists say, the climate is likely to resemble that of today, although gradually getting warmer, with more of the extreme heat waves that can kill vulnerable people. Rainfall will be heavier in many parts of the world, but the periods between rains will most likely grow hotter and drier. The number of hurricanes and typhoons may actually fall, but the ones that do occur will draw energy from a hotter ocean surface, and therefore may be more intense. Coastal flooding will grow more frequent and damaging, as is already happening.

Longer term, if emissions continue to rise unchecked, the risks are profound. Scientists fear climate effects so severe that they might destabilize governments, produce waves of refugees, precipitate the sixth mass extinction of plants and animals in the Earth’s history, and melt the polar ice caps, causing the seas to rise high enough to flood most of the world’s coastal cities.

All of this could take hundreds or even thousands of years to play out, but experts cannot rule out abrupt changes, such as a collapse of agriculture, that would throw civilization into chaos much sooner. Bolder efforts to limit emissions would reduce these risks, or at least slow the effects, but it is already too late to eliminate the risks entirely.

You can reduce your own carbon footprint in lots of simple ways, and most of them will save you money. You can plug leaks in your home insulation to save power, install a smart thermostat, switch to more efficient light bulbs, turn off the lights in any room where you are not using them, drive fewer miles by consolidating trips or taking public transit, waste less food and eat less meat.

Perhaps the biggest single thing individuals can do on their own is to take fewer airplane trips just one or two fewer plane rides per year can save as much in emissions as all the other actions combined. If you want to be at the cutting edge, you can look at buying an electric or hybrid car, putting solar panels on your roof, or both.

If you want to offset your emissions, you can buy certificates, with the money going to projects that protect forests, capture greenhouse gases and so forth. Some airlines sell these to offset emissions from their flights . You can also buy offset certificates in a private marketplace, from companies such as TerraPass some people even give these as holiday gifts. In states that allow you to choose your own electricity supplier, you can often elect to buy green electricity you pay slightly more, and the money goes into a fund that helps finance projects like wind farms.

Leading companies are also starting to demand clean energy for their operations. You can pay attention to company policies, patronize the leaders, and let the others know you expect them to do better.

In the end, though, experts do not believe the needed transformation in the energy system can happen without strong state and national policies. So speaking up and exercising your rights as a citizen matters as much as anything else you can do.

In the best case that scientists can imagine, several things happen: Earth turns out to be less sensitive to greenhouse gases than currently believed plants and animals manage to adapt to the changes that have already become inevitable human society develops much greater political will to bring emissions under control and major technological breakthroughs occur that help society to limit emissions and to adjust to climate change.

Some technological breakthroughs are already making cleaner energy more attractive. In the United States, for instance, coal has been losing out to natural gas as a power source, as new drilling technology has made gas more abundant and cheaper for a given amount of power, gas cuts emissions in half. In addition, the cost of wind and solar power has declined so much that they are now the cheapest power source in a few places, even without subsidies.

Unfortunately, scientists and energy experts say the odds of all these things breaking our way are not very high. The Earth could just as easily turn out to be more sensitive to greenhouse gases as less. Global warming seems to be causing chaos in parts of the natural world already, and that seems likely to get worse, not better. So in the view of the experts, simply banking on rosy assumptions without any real plan would be dangerous. They believe the only way to limit the risks is to limit emissions.

Agriculture of all types produces greenhouse gases that warm the planet, but meat production is especially harmful &mdash and beef is the most environmentally damaging form of meat. Some methods of cattle production demand a lot of land, contributing to destruction of forests the trees are typically burned, releasing carbon dioxide into the atmosphere. Other methods require huge amounts of water and fertilizer to grow food for the cows.

The cows themselves produce emissions of methane, a potent greenhouse gas that causes short-term warming. Meat consumption is rising worldwide as the population grows, and as economic development makes people richer and better able to afford meat.

This trend is worrisome. Studies have found that if the whole world were to start eating beef at the rate Americans eat it, produced by the methods typically used in the United States, that alone might erase any chance of staying below an internationally agreed-upon limit on global warming. Pork production creates somewhat lower emissions than beef production, and chicken lower still. So reducing your meat consumption, or switching from beef and pork to chicken in your diet, are moves in the right direction. Of course, as with any kind of behavioral change meant to benefit the climate, this will only make a difference if lots of other people do it, too, reducing the overall demand for meat products.

That is actually hard to say, which is one reason scientists are urging that emissions be cut they want to limit the possibility of the worst case coming to pass.

Perhaps the greatest fear is a collapse of food production, accompanied by escalating prices and mass starvation. It is unclear how likely this would be, since farmers are able to adjust their crops and farming techniques, to a degree, to adapt to climatic changes. But we have already seen heat waves contribute to broad crop failures. A decade ago, a big run-up in grain prices precipitated food riots around the world and led to the collapse of at least one government, in Haiti.

Another possibility would be a disintegration of the polar ice sheets, leading to fast-rising seas that would force people to abandon many of the world’s great cities and would lead to the loss of trillions of dollars worth of property and other assets. In places like Florida and Virginia, towns are already starting to have trouble with coastal flooding.

Scientists also worry about other wild-card events. Will the Asian monsoons become less reliable, for instance? Billions of people depend on the monsoons to provide water for crops, so any disruptions could be catastrophic. Another possibility is a large-scale breakdown of the circulation patterns in the ocean, which could potentially lead to sudden, radical climate shifts across entire continents.

As more companies, governments and researchers devote themselves to the problem, the chances of big technological advances are improving. But even many experts who are optimistic about technological solutions warn that current efforts are not enough. For instance, spending on basic energy research is only a quarter to a third of the level that several in-depth reports have recommended. And public spending on agricultural research has stagnated even though climate change poses growing risks to the food supply. People like Bill Gates have argued that crossing our fingers and hoping for technological miracles is not a strategy &mdash we have to spend the money that would make these things more likely to happen.

The ocean is rising at a rate of about a foot per century. That causes severe effects on coastlines, forcing governments and property owners to spend tens of billions of dollars fighting erosion. But if that rate continued, it would probably be manageable, experts say.

The risk is that the rate will accelerate markedly. If emissions continue unchecked, then the temperature at the Earth’s surface could soon resemble a past epoch called the Pliocene, when a great deal of ice melted and the ocean rose by something like 80 feet compared to today. A recent study found that burning all the fossil fuels in the ground would fully melt the polar ice sheets, raising the sea level by more than 160 feet over an unknown period. Many coastal experts believe that even if emissions stopped tomorrow, 15 or 20 feet of sea-level rise is already inevitable.

The crucial issue is probably not how much the oceans are going to rise, but how fast. And on that point, scientists are pretty much flying blind. Their best information comes from studying the Earth’s history, and it suggests that the rate can on occasion hit a foot per decade, which can probably be thought of as the worst case. Even if the rise is much slower, many of the world’s great cities will flood eventually. Studies suggest that big cuts in emissions could slow the rise, buying crucial time for society to adapt to an altered coastline.

The idea that Earth is sensitive to greenhouse gases is confirmed by many lines of scientific evidence. For instance, the basic physics suggesting that an increase of carbon dioxide traps more heat was discovered in the 19th century, and has been verified in thousands of laboratory experiments.

Climate science does contain uncertainties, of course. The biggest is the degree to which global warming sets off feedback loops, such as a melting of sea ice that will darken the surface and cause more heat to be absorbed, melting more ice, and so forth. It is not clear exactly how much the feedbacks will intensify the warming some of them could even partly offset it. This uncertainty means that computer forecasts can give only a range of future climate possibilities, not absolute predictions.

But even if those computer forecasts did not exist, a huge amount of evidence suggests that scientists have the basic story right. The most important evidence comes from the study of past climate conditions, a field known as paleoclimate research. The amount of carbon dioxide in the air has fluctuated naturally in the past, and every time it rises, the Earth warms up, ice melts and the ocean rises. A hundred miles inland from today’s East Coast of the United States, seashells can be dug from ancient beaches that are three million years old, a blink of an eye in geologic time.

These past conditions are not a perfect guide to the future, because humans are pumping carbon dioxide into the air far faster than nature has ever done. But they show it would be foolish to assume that modern society is somehow immune to large-scale, threatening changes.

Most of the attacks on climate science are coming from libertarians and other political conservatives who do not like the policies that have been proposed to fight global warming. Instead of negotiating over those policies and trying to make them more subject to free-market principles, they have taken the approach of blocking them by trying to undermine the science.

This ideological position has been propped up by money from fossil-fuel interests, which have paid to create organizations, fund conferences and the like. The scientific arguments made by these groups usually involve cherry-picking data, such as focusing on short-term blips in the temperature record or in sea ice, while ignoring the long-term trends.

The most extreme version of climate denialism is to claim that scientists are engaged in a worldwide hoax to fool the public so that the government can gain greater control over people’s lives. As the arguments have become more strained, many oil and coal companies have begun to distance themselves publicly from climate denialism, but some are still helping to finance the campaigns of politicians who espouse such views.

Scientists have published strong evidence that the warming climate is making heat waves more frequent and intense. It is also causing heavier rainstorms, and coastal flooding is getting worse as the oceans rise because of human emissions. Global warming has intensified droughts in regions like the Middle East, and it may have strengthened a recent drought in California.

In many other cases, though, the linkage to global warming for particular trends is uncertain or disputed. That is partly from a lack of good historical weather data, but it is also scientifically unclear how certain types of events may be influenced by the changing climate.

Another factor: While the climate is changing, people’s perceptions may be changing faster. The Internet has made us all more aware of weather disasters in distant places. On social media, people have a tendency to attribute virtually any disaster to climate change, but in many cases there is little or no scientific support for doing so.

Countries with huge, frozen hinterlands, including Canada and Russia, could see some economic benefits as global warming makes agriculture, mining and the like more possible in those places. It is perhaps no accident that the Russians have always been reluctant to make ambitious climate commitments, and President Vladimir V. Putin has publicly questioned the science of climate change.

However, both of those countries could suffer enormous damage to their natural resources escalating fires in Russia are already killing millions of acres of forests per year. Moreover, some experts believe countries that view themselves as likely winners from global warming will come to see the matter differently once they are swamped by millions of refugees from less fortunate lands.

Scientists have been warning since the 1980s that strong policies were needed to limit emissions. Those warnings were ignored, and greenhouse gases in the atmosphere were allowed to build up to potentially dangerous levels. So the hour is late.

But after 20 years of largely fruitless diplomacy, the governments of the world are finally starting to take the problem seriously. A deal reached in Paris in late 2015 commits nearly every country to some kind of action. President Trump decided in 2017 to pull the United States out of that deal, saying it would unfairly burden American businesses. But other countries are promising to go forward with it anyway, and some states and cities have defied Mr. Trump by adopting more ambitious climate goals.

Religious leaders like Pope Francis are speaking out. Low-emission technologies, such as electric cars, are improving. Leading corporations are making bold promises to switch to renewable power and stop forest destruction.

What is still largely missing in all this are the voices of ordinary citizens. Because politicians have a hard time thinking beyond the next election, they tend to tackle hard problems only when the public rises up and demands it.

The environmental pressures from global agriculture are enormous. Global demand for beef and for animal feed, for instance, has led farmers to cut down large swaths of the Amazon forest.

Brazil adopted tough oversight and managed to cut deforestation in the Amazon by 80 percent in a decade. But the gains there are fragile, and severe problems continue in other parts of the world, such as aggressive forest clearing in Indonesia.

Scores of companies and organizations, including major manufacturers of consumer products, signed a declaration in New York in 2014 pledging to cut deforestation in half by 2020, and to cut it out completely by 2030. The companies that signed the pact are now struggling to figure out how to deliver on that promise.

Many forest experts consider meeting the pledge to be difficult, but possible. They say consumers must keep up the pressure on companies that use ingredients like palm oil in products ranging from soap to lipstick to ice cream. People can also help the cause by altering their diets to eat less meat, and particularly less beef.

Many people imagine the ocean to be like a bathtub, where the water level is consistent all the way around. In fact, the sea is rather lumpy &mdash strong winds and other factors can cause water to pile up in some spots, and to be lower in others.

Also, the huge ice sheets in Greenland and Antarctica exert a gravitational pull on the sea, drawing water toward them. As they melt, sea levels in their vicinity will fall as the water gets redistributed to distant areas.

How the rising ocean affects particular parts of the world will therefore depend on which ice sheet melts fastest, how winds and currents shift, and other related factors. On top of all that, some coastal areas are sinking as the sea rises, so they get a double whammy.

The greenhouse gases being released by human activity are often called “carbon emissions,” just for shorthand. That is because the two most important of the gases, carbon dioxide and methane, contain carbon. Many other gases also trap heat near the Earth’s surface, and many human activities cause the release of such gases to the atmosphere. Not all of these actually contain carbon, but they have all come to be referred to by the same shorthand.

By far the biggest factor causing global warming is the burning of fossil fuels for electricity and transportation. That process takes carbon that has been underground for millions of years and moves it into the atmosphere, as carbon dioxide, where it will influence the climate for many centuries into the future. Methane is even more potent at trapping heat than carbon dioxide, but it breaks down more quickly in the air. Methane comes from swamps, from the decay of food in landfills, from cattle and dairy farming, and from leaks in natural gas wells and pipelines.

While fossil-fuel emissions are the major issue, another major creator of emissions is the destruction of forests, particularly in the tropics. Billions of tons of carbon are stored in trees, and when forests are cleared, much of the vegetation is burned, sending that carbon into the air as carbon dioxide.

When you hear about carbon taxes, carbon trading and so on, these are just shorthand descriptions of methods designed to limit greenhouse emissions or to make them more expensive so that people will be encouraged to conserve fuel.


So what makes us think we're more important than plants?

“In philosophy, there’s the technical term ‘moral status’ which means you have a reason for treating something a certain way,” says Dr Shepherd. So if a living being can feel pain or joy it’s deemed to have value and should be treated with respect.

Humans are thought to have the highest level of moral status but some environmental activists disagree. “Some plants have a high status, for example, the rainforest or plants from which we get food. And many medicines come from plants. But do you keep plants alive just for human survival rather than in their own right? It depends on your value system,” he says.

Trees are alive, an ecosystem in their own right and an important part of our environment. But, conflicts between trees and people often happen. This can be due to a tree’s natural growth endangering human life, such as an overgrown branch hanging over a pavement or playground. And conflict can result from human activities impacting on trees - such as that car crash we mentioned at the beginning.

But trees, like humans, also have medics to look after them. It’s a tree surgeon’s job to maintain the health and welfare of trees. So humans help trees - the development of tree surgery indicates some people care about them a great deal. Many keen gardeners will tell you talking to their plants helps them grow. And even if it doesn’t, people enjoy growing them and having them in their homes and gardens. We get enormous pleasure from plant life.

Do people in the developed world have the right to demand that people in the developing world don’t build over their natural environments?

People are thought to be a higher evolved form of life than plants because we can experience and give great joy. We’re presumed to have a high degree of intelligence and sophistication and to make rational choices. Yet, some argue that humans aren’t always rational and can cause great suffering as well as joy. Whereas plants never set out to deliberately harm us - except in sci-fi novels such as ‘The Day Of the Triffids’ (by John Wyndham) when plants take over and kill people! Maybe the reason why this story is so popular is that it touches upon a deep fear that plants might one day fight back?

“We assume humans are vastly more important than plants but when you start to think of why that is, you can get to some interesting places,” adds Dr Shepherd. “For some people, all life matters. That would be the argument from environmental philosophers. Some argue you shouldn’t mess with nature unless you have a very good reason, e.g. human life is at risk”.


We Know Humans Are Causing Global Warming Here Are Some Things We’re Less Sure About

This morning in Sweden representatives from the Intergovernmental Panel on Climate Change presented a summary of the current state of scientific knowledge about climate change, a brief version of part of the IPCC’s upcoming full report. Most of the attention is being paid—and rightly so—to the things we know we know for sure: the temperature is rising, the sea level is, too. And we and our carbon emissions are largely to blame.

Related Content

The IPCC report speaks a language of certainties and uncertainties—what do we think we know? how certain are we about it? The headline news from this new IPCC report is that we’re overwhelmingly certain that people are causing climate change. But what are we less confident about? The short answer is: we’re less sure about what’s happening in places where there’s less data— whether because historically there’s been less funding for science there, as in places outside the northern hemisphere, or less human presence, as in Antarctica.

This doesn’t undermine the IPCC’s claims: these sources of uncertainty were all taken into consideration when the IPCC said that we’re the dominant driver of climate change. Rather, they’re a reminder that though the science of climate change is settled, it isn’t complete. There’s a lot more work for scientists to do, and many open questions—some of them quite large. Answering these questions will do a great deal to help us answer the really important question: what’s next?

So here, gleaned from the IPCC’s briefing, are some of the things we’re still trying to work out:

What’s up with clouds?

We’ve touched on this one before, but it’s just as true as ever: we don’t really know what’s going on with clouds. We know that they’re important in determining the “climate sensitivity,” the measure of how much warming you’d expect for a given increase in greenhouse gases. And they’re also obviously relevant to figuring out how the weather will be affected. But, as the IPCC says, trying to make clouds in a computer model is tricky.

The southern hemisphere

The bulk of long-term scientific research has been focused on the northern hemisphere, and those gaps in the observation grid mean that we know less about how things work down under.

We’re not quite as sure how all the extra energy in the Earth’s atmosphere, trapped by greenhouse gases, is warming the air in the Southern Hemisphere. This isn’t to say it isn’t warming. The question is about how much warming we’re seeing at different altitudes.

We’re also not quite sure how the rain has, or will, change. We know that over the northern hemisphere rainfall has been going up, but we’re not so sure what’s going on over the ocean or in the southern hemisphere.

Changes in Antarctic ice

The vast Antarctic glaciers are a focus of a lot of research, but we’re not really sure how they work. Scientists are trying to figure that out, because all of that ice could mean a lot of sea level rise. National Geographic says that if Antarctica and all the other ice melted we’d get something like 216 feet of sea level rise. (This is never going to happen, but it’s not fun to think about.)

We also don’t know as much as we’d like about the gigantic floating sheets of ice that ring Antarctica. Scientists are having trouble understanding why they sometimes seem to be growing, and there’s a lot of uncertainty in our predictions of what will happen to them as the world continues to warm.

Arctic permafrost bomb

The Arctic reaches of Canada and Siberia and Scandinavia and other polar regions are full of permafrost—land that’s frozen year round. As the world gets warmer, it makes sense that this permafrost will start to thaw (and it has been). What people are really worried about is that, trapped within this frozen soil, there is whole lot of carbon in the form of decaying plant material known as peat.

Peat likes to catch on fire. Peat also releases carbon dioxide and methane as it breaks down. So, there’s a big worry that if we keep thawing out the frozen peat, that there will be a big surge in greenhouse gases. But that’s exactly what it is—a worry. We’re not really sure how much extra greenhouse gases will be released from all this frozen land. A lot of it depends on how much we can limit global warming.

The power of the sun

Some people like to claim that changes in the amount of energy coming from the Sun are what’s actually causing climate change, and that greenhouse gas emissions aren’t to blame. If it’s all the Sun’s fault, then we’re off the hook. Those people are wrong.

That being said, of course changes in the amount of energy coming from the Sun affect the climate. How this happens, though, is the question. Scientists think that there may be a connection between the 11-year solar cycle and medium-term changes in the climate, changes that happen from decade to decade. This matters because these decade-to-decade changes can stack on top of the long-term changes caused by anthropogenic climate change.

The fate of the AMOC

There’s a gigantic circulation system running all throughout the world’s oceans, linking them together, transporting nutrients and salt and heat between the Pacific and the Atlantic and the Indian and the others. The Atlantic Ocean branch of this system is called the Atlantic Meridional Overturning Circulation—meridional because it flows “along the meridian,” and overturning because, from north to south, it flows along the bottom of the ocean, and from south to north, it flows along the top. This circulation system is very important for keeping everything moving, and its behavior affects everything from the temperature in Europe to the strength of the monsoon in China.

Scientists are worried that if climate change melts enough of the ice in Greenland and the rest of the Arctic that this circulation pattern could slow down, or even stop entirely. The IPCC says it’s “very unlikely” that the AMOC will stop in the next 100 years, but, after that, they’re not so sure.

What’s the takeaway here? We’re already locked in to a certain amount of climate change, thanks to the greenhouse gases we’ve already let into the air. We know that the world is going to change, but in some cases we’re not quite so sure what exactly is going to happen. We know a lot about climate change—we know that it’s happening and that it’s our fault—but that doesn’t mean scientists can take a break. There’s still a lot of work to be done to understand how the planet’s going to react to these changes we’ve wrought.